Διαχείριση Κρίσεων (Crisis Management)
Μία κρίση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τόσο την αξιοπιστία των προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας εταιρείας όσο και το κύρος της. Η επιτυχημένη αντιμετώπιση μιας κρίσης βρίσκεται πολύ πριν αυτή εμφανιστεί. Η Thesis με την κατάρτιση προγράμματος διαχείρισης κρίσεων βοηθάει την εταιρεία να διαχειριστεί έγκαιρα πιθανό σοβαρό ζήτημα πριν αυτό παρουσιαστεί. Βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό των πελατών μας κάθε στιγμή.