Έντυπα - Εκδόσεις
Επιμέλεια έκδοσης του Διμηνιαίου Δελτίου του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος
Επιμέλεια έκδοσης ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ των Συνεδρίων
Επιμέλεια έκδοσης του Διμηνιαίου Δελτίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Εταιρικά Έντυπα (Για λογαριασμό εταιριών – φορέων – οργανισμών κλπ).