Οργάνωση και Συντονισμός Εκδηλώσεων
(Event Management)
Στόχος της Thesis στο χώρο της επικοινωνίας είναι, η κάθε διοργάνωση

ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

Έχοντας συναίσθηση της σημασίας της προσωπικής επαφής για τη βελτίωση της εικόνας και την ανάπτυξη του πελάτη μας, προτείνουμε, σχεδιάζουμε, οργανώνουμε και υποστηρίζουμε την κάθε διοργάνωση με γνώμονα την πρωτοτυπία και κυρίως το επικοινωνιακό όφελος. Η προσφορά ολοκληρωμένων προτάσεων επικοινωνίας για τις ανάγκες του πελάτη μας, η εξειδίκευση στην οργάνωση μικρών και μεγάλων, τοπικών και διεθνών γεγονότων, έχουν συμβάλει καθοριστικά στην εδραίωση της Thesis.
Βασικοί τομείς δράσης της THESIS
 
Συνέδρια
Ημερίδες
Σεμινάρια
Συμπόσια
Εταιρικές συναντήσεις
Special Events
Εγκαίνια
Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Παρουσιάσεις Εταιρειών