Διοργάνωση Συνεδρίων
Η εδραίωση μας στη διοργάνωση Συνεδρίων είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης εμπειρία μας, του επαγγελματικού χειρισμού και της αξιοπιστίας μας. Πάνω από όλα όμως οφείλεται στο πάθος που μας διακρίνει καθώς και στην εμπιστοσύνη που καλλιεργείται ανάμεσα στη THESIS και τους πελάτες της.

Η διοργάνωση ενός συνεδρίου επικεντρώνεται στα ακόλουθα:
Α. Πλήρης γραμματειακή υποστήριξη συνεδρίου
( πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του συνεδρίου)
1. Υποβολή προτάσεων Τόπου, Χώρου και Χρόνου διεξαγωγής του συνεδρίου.
2. Ένα έμπειρο άτομο της THESIS, σύμβουλος Μarketing, συνεργάζεται αποκλειστικά με τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, για το σχεδιασμό, το συντονισμό και την υλοποίηση όλων των ενεργειών.
3. Το εξειδικευμένο προσωπικό της THESIS, με άριστη γνώση δύο γλωσσών (αγγλικά-γαλλικά), με συνέπεια, επαγγελματισμό και προθυμία σχεδιάζει και υλοποιεί με επιτυχία τις ενέργειες της όλης διοργάνωσης, οι οποίες είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του συνεδρίου.
4. Προϋπολογισμός: Με την έναρξη της συνεργασίας κατατίθεται γραπτώς ο προϋπολογισμός ενεργειών και δαπανών του συνεδρίου στην Οργανωτική Επιτροπή του.
5. Βάση Δεδομένων του Συνεδρίου: Βασικό παράγοντα επιτυχίας αποτελεί η σωστή χρήση των Καταστάσεων των Προσκεκλημένων Συνέδρων (mailing lists) με τα σωστά και πλήρη στοιχεία όλων (Εισηγητές, Σύνεδροι και Χορηγοί).
6. Αλληλογραφία Συνεδρίου: H διευθέτηση της όλης αλληλογραφίας του συνεδρίου (προς εισηγητές, σύνεδρους, χορηγούς) διεκπεραιώνεται από τη THESIS.
7. Επικοινωνία και αλληλογραφία με τους εισηγητές του συνεδρίου
8. Διαχείριση των εργασιών
9. Διαχείριση Χορηγιών - Έκθεση
10. Εγγραφές

- Προεγγραφές στα γραφεία της THESIS.
-

Εγγραφές στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της γραμματείας, στο χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
- Παραλαβή δελτίων εγγραφής συνέδρων και αρχειοθέτηση.
- Καταγραφή στοιχείων των συνέδρων σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
- Παραλαβή των δικαιωμάτων εγγραφής των συνέδρων και κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό στην τράπεζα.
- Έκδοση αποδείξεων πληρωμής, συνέδρων.
11. Προετοιμασία της τσάντας του συνεδρίου και τοποθέτηση του ενημερωτικού υλικού μέσα σ’αυτήν.
12. Τεχνική υποστήριξη: Επιμέλεια ενοικίασης και επίβλεψη τοποθέτησης όλων των οπτικοακουστικών μέσων και χειριστών αυτών.
13. Διερμηνεία: Πλήρης κάλυψη των αναγκών του συνεδρίου σε ξένες γλώσσες από έμπειρους και εξειδικευμένους διερμηνείς.
14. Διακόσμηση: Επιμέλεια και επίβλεψη της διακόσμησης του χώρου με φυτά και φρέσκα λουλούδια.
15. Φωτογραφική Κάλυψη: Επίβλεψη και καθοδήγηση της φωτογραφικής κάλυψης του συνεδρίου από έμπειρο συνεργάτη μας φωτογράφο.
16. Πανό: Σχεδιασμός, κατασκευή, επίβλεψη και τοποθέτηση των πανό που θα αποφασισθεί να γίνουν στο χώρο διεξαγωγής των εργασιών του συνεδρίου.
17. Αφισοκόλληση: Επίβλεψη και καθοδήγηση της αφισοκόλλησης του συνεδρίου σε καίρια σημεία.
18. Αναμνηστικά δώρα: Υποβολή προτάσεων στην Οργανωτική Επιτροπή.
19. Διοργάνωση όλων των παράλληλων κοινωνικών εκδηλώσεων (διαλείμματα με καφέ, δεξίωση υποδοχής, γεύματα, δείπνα, gala dinner, διοργάνωση τελετής έναρξης, ξεναγήσεις, εκδρομές).
20. Παράδοση συνεδριακού υλικού στους συνέδρους.
21. Διεκπεραίωση πληρωμών για λογαριασμό της Οργανωτικής Επιτροπής, μετά από έγκρισή της.
22. Απολογισμός: Με τη λήξη του συνεδρίου κατατίθεται γραπτώς απολογισμός ενεργειών και δαπανών
B. Έντυπα Συνεδρίου
1. Σχεδιασμός σήματος και λογότυπου του συνεδρίου
2. Σχεδιασμός και εκτύπωση επιστολόχαρτου και φακέλων αλληλογραφίας.
3. Σχεδιασμός και εκτύπωση αφίσας.
4. Σχεδιασμός και εκτύπωση 1ης ανακοίνωσης, 2ης ανακοίνωσης του δελτίου εγγραφής και δελτίου φιλοξενίας καθώς και των ανάλογων διαστάσεων φακέλων με το λογότυπο του συνεδρίου.
5. Σχεδιασμός και εκτύπωση τελικού προγράμματος
6. Σχεδιασμός κονκάρδας, αναγραφή ονόματος και τοποθέτησή της στην ειδική πλαστική θήκη για το πέτο.
7. Σχεδιασμός πινακίδας, αναγραφή ονόματος εισηγητή και τοποθέτησή της στο panel των εισηγητών του συνεδρίου.
8. Σχεδιασμός και εκτύπωση προσκλήσεων για όλες τις παράλληλες εκδηλώσεις.
9. Σχεδιασμός και εκτύπωση μπλοκ.
10. Σχεδιασμός και εκτύπωση κουπονιών για τα διαλείμματα καφέ και τα γεύματα.
11. Σχεδιασμός και εκτύπωση πιστοποιητικών παρακολούθησης.
12. Σχεδιασμός και εκτύπωση σε τόμο ή/και σε CD των πρακτικών του συνεδρίου.
Γ. Προβολή Συνεδρίου
1. ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Στρατηγική Προβολής στα Μ.Μ.Ε.
Συνεντεύξεις τύπου
Σύνταξη και αποστολή Δελτίου Τύπου
Δημιουργία Press Kit
Πρόγραμμα Δημοσιότητας
 
  Παρακολούθηση Δημοσιότητας
  Συλλογή δημοσιευμάτων
  Δημιουργία λευκώματος δημοσιότητας
2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ανάπτυξη του διαδικτυακού κόμβου του συνεδρίου.


Οn Line μετάδοση του συνεδρίου μέσω Internet
Παραγωγή multimedia DVD, με το σύνολο του video του συνεδρίου
Δ. Φιλοξενία Συνέδρων
Η THESIS συνεργάζεται μόνιμα με τουριστικό γραφείο για την κάλυψη των τουριστικών αναγκών του συνεδρίου.
Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στον τομέα αυτό αναλυτικά:

Κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων.


Κρατήσεις δωματίων σε ξενοδοχεία .
Υποδοχή και μεταφορά των φιλοξενουμένων.
Επιμέλεια δωματίων (Καθαριότητα, διακόσμηση, τοποθέτηση κατάλληλου έντυπου υλικού).
Ανακοινώσεις στις εισόδους των ξενοδοχείων
Παροχή κάθε τουριστικής πληροφορίας στους συνέδρους.
Προμήθεια τουριστικών χαρτών και φυλλαδίων.
Επιμέλεια και επίβλεψη διοργάνωσης όλων των κοινωνικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (ξεναγήσεων, εκδρομών κλπ.).