Εταιρική Επικοινωνία
Η Thesis παρέχει πλήρες φάσμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών που ξεκινούν από τη διαμόρφωση στρατηγικής επικοινωνίας, την κατάρτιση ευέλικτου και δημιουργικού προγράμματος, την υλοποίηση χρονοδιαγράμματος ενεργειών και την αξιολόγηση του προγράμματος, με τελικό στόχο τη διαμόρφωση και διασφάλιση μιας ισχυρής εταιρικής εικόνας.
iwc aquatimer replica
replica iwc aquatimer


Σήμερα, η εικόνα μιας εταιρείας αντανακλάται στην αντίληψη του πελάτη γι’ αυτήν. Στο πλαίσιο ενός μεταβαλλόμενου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος η διαμόρφωση της εταιρικής εικόνας βασίζεται στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της σωστής εταιρικής φήμης.