Σχέσεις με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Media Relations)
Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης η ανάπτυξη άριστων σχέσεων και η συνεργασία με τους εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε επικοινωνιακής πολιτικής της Thesis.

Σχεδιασμός Επικοινωνιακής πολιτικής
Στρατηγική Προβολής στα Μ.Μ.Ε.
Συνεντεύξεις τύπου
Σύνταξη και αποστολή Δελτίου Τύπου
Πρόγραμμα Δημοσιότητας
 
  Παρακολούθηση Δημοσιότητας
  Συλλογή δημοσιευμάτων
  Δημιουργία λευκώματος δημοσιότητας